SPOROČILO ZA JAVNOST SLOVENSKE FILANTROPIJE OB SVETOVNEM DNEVU BEGUNCEV 20. JUNIJA

SPOROČILO ZA JAVNOST SLOVENSKE FILANTROPIJE OB SVETOVNEM DNEVU BEGUNCEV 20. JUNIJA

Slovenska filantropija ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev ponovno opozarja na potrebo po aktivnem reševanju situacije beguncev in migrantov, ki so obtičali na t. i. ˝balkanski migrantski poti˝ ter beguncev in migrantov, ki v negotovih in nečloveških razmerah bivajo na grških otokih. Gre za družine in posameznike, ki so preganjani bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic ali okoljskih katastrof, bodisi so dom zapustili zaradi ekstremne revščine. Mnogi so na negotovi in nevarni poti že več let. Zaradi navedenega so številni travmatizirani, bivanje v negotovih in pogosto nečloveških razmerah pa njihovo stisko samo še poglablja. Republika Slovenija bi v znak solidarnosti lahko vzpostavila nekatere varne in zakonite poti za te begunce in migrante: omogočila bi lahko preselitev določenega števila tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, hkrati pa bi lahko ponudila določeno število delovnih vizumov za tiste, ki iščejo možnost dela in zaposlitve.

 

Dostop do azilnih postopkov ter kvalitetni in hitri postopki so bistvenega pomena za učinkovito zaščito beguncev. So tudi osnova za njihovo uspešno integracijo. Pričakujemo, da bo Republika Slovenija v prihodnje več sredstev vložila v strokovni razvoj azilnega sistema, da bodo azilni postopki kvalitetni, hitri in učinkoviti, mednarodna zaščita pa bo tistim, ki jo potrebujejo, dodeljena čim hitreje. 

 

Delo in zaposlitev sta bistvenega pomena za uspešno integracijo beguncev. Zaposlitvene možnosti beguncev so se v zadnjih letih sicer večale, prav tako je bil razvit program usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito. Hkrati pa od beguncev pogosto pričakujemo, da se slovenskega jezika naučijo še preden se vključijo v delovni proces. Tudi v času krize, ki je posledica epidemije, pričakujemo, da bo Republika Slovenija razvijala programe aktivne politike zaposlovanja, ki bodo beguncem omogočali ohranjanje njihovih delovnih mest in pridobivanje novih. Prav tako je smiselno razvijati oblike dela in zaposlitve, pri katerih znanje slovenskega jezika ni nujni pogoj. Učenje jezika je dolgotrajen proces, ki mora iti z roko v roki z zaposlitvijo. Le tako je integracija lahko uspešna.

 

Slovenska filantropija pozdravlja odločitev o sprejemu otrok brez spremstva z grških otokov. Hkrati pa bi želeli opozoriti na potrebo po nadaljnjem razvoju sistema zaščite begunskih otrok. Kljub temu, da se ta izboljšuje, Slovenija še vedno nima zadostnih in raznovrstnih možnosti za nastanitev in varstvo otrok brez spremstva kot so ustrezni sprejemni centri, stanovanjske skupine in nastanitve za neodvisno bivanje otrok brez spremstva. Prav tako bi bilo potrebno okrepiti sistem skrbništev in rejništev za otroke brez spremstva.

 

Na Slovenski filantropiji programe v podporo beguncem izvajamo že vrsto let. Pri tem nam pomagajo številne prostovoljke in prostovoljci, ki beguncem pomagajo pri vključevanju v našo družbo. Ob letošnjem dnevu beguncev izrekamo zahvalo vsem prostovoljcem in podpornikom naših programov. Hkrati verjamemo, da bo tako politika kot tudi širša slovenska družba v prihodnje premogla dovolj zrelosti in bo namesto sovražnosti do beguncev in migrantov razvijala predvsem solidarnost.

Slovenska filantropija svetovni dan beguncev že desetletje obeležuje z organizacijo Festivala migrantskega filma, letos ga bomo zaradi epidemije obeležili malo drugače. V sredo, 17. junija, z veseljem vabimo na Festival kruha + Preddogodek Festivala migrantskega filma, na dvorišče sedeža Slovenske filantropije na Viču. Na dogodku boste od 19h naprej lahko poskusili kulturno raznolike vrste kruha, od 21.15 pa si ogledali nekaj kratkih filmov na prostem. Več o dogodku izveste na tej povezavi.

 

Dogodek bomo organizirali ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Categorized: FMF 2018 , FMF 2019 , FMF 2020