Razglednice

država, letnicaNika Razglednice 2
Slovenija, 2010

žanr
eksperimentalni film

trajanje filma
10′

režija
Nika Autor

jezik
brez dialoga

podnapisi
/

sinopsis
Film se osredotoča na diskurz, ki ga proizvajajo javna občila. Posnetki izhajajo iz arhiva Radiotelevizije Slovenije in predstavljajo arhivsko kolekcijo oz. dokumente medijskega poročanja o vprašanju migracij med leti 2001 in 2008. Avtorico zanima konstrukcija reprezentacije migranta, ki jo ustvarja dominatni diskurz oz. dominantna institucija, zadolžena za produkcijo podob in mnenj. Film kaže, kako podoba skozi selektivne postopke montaže, kadriranja in načina snemanja implicira kriminalizacijo in viktimizacijo prosilcev za azil.
http://www.obzorniska-fronta.si/newsreel.html
Film je prvi del filmskega para, ki ga sestavlja še dokumentarni film Poročilo o stanju prosilcev za azil v Republiki Sloveniji, januar 2008avgust 2009.

Filmski par Nike Autor – Poročilo o stanju azilne politike v republiki Sloveniji od januarja 2008 do avgusta 2009 in Razglednice – kritično dekonstruira dominanten diskurz, ki se nanaša na azilno in migracijsko politiko in v ostrem nasprotju z njim jasno in razločno pokaže na principe izključitve. Filma temeljita na refleksiji diskurzov, ki legitimirajo modus disciplinirajočih praks, ki uravnavajo družbeni položaj azilantov in konstruirajo njihovo subjektivnost ter identitete. Opozarjata nas na marginalizacijo in diskriminacijo. Autorjeva namreč bistveno spreminja kot gledanja in legitimira prav tisto, kar je dominanten režim reprezentacije skril in izrinil. Povsem jasno pokaže, da je tisto, kar je zamolčal, ločitvena praksa. In prav z razbiranjem, kako je v reprezentacijski režim vpisana družbena hegemonija, Nika Autor odločilno spreminja obstoječi diskurz o azilni politiki. To pa seveda pomeni, da razgrajuje stereotipno reprezentacijo, saj je stereotip eno od ključnih mest, kjer se podrejenost in izključenost legitimirata. In prav tu je točka odpora, ki pokaže na mehanizme oblasti in nadzora in razkrije razpoke v dominantni konstrukciji realnosti. Zahteva Autorjeve je pokazati, kaj ni bilo reprezentirano in kaj je ostalo neopaženo in prezrto ter tako pokazati na hegemonsko paradigmo. Reprezentacija torej ni politično nevtralni dogodek, saj na specifičen način legitimira svoj objekt videnja in deluje kot družbena praksa, v kateri je pripoved neizogibno povezana s teritorijem oblasti, interesov in politike.
– Sergej Kapus


nika4portret avtorja
Nika Autor deluje na področju sodobnih praks umetnosti. Leta 2008 je končala študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Umetniško prakso razume kot refleksijo družbene stvarnosti, ki prispeva k upiranju pogleda in ostrenju misli. Je del kolektiva Obzorniške fronte. Njena dela so bila predstavljena na nacionalnih in mednarodnih razstaviščih in festivalih, med drugimi na Film d’actualites- l’actu est a nous, Jeu de Paume, Pariz, Francija; Between Worlds II, Galerija Miroslav Kraljevič, Zagreb, Hrvaška; U3, 7. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji, MSUM, Ljubljana; Shifts in Time: Performing the Chronic, MSUM, Dunaj, Avstrija; Alternative film/video, Festival novog filma i videa, Beograd, Srbija.