Obzornik 62

država, letnicarsz_1
Slovenija, 2015

žanr
kratki dokumentarni eksperimentalni film

trajanje filma
11′

režija
Obzorniška Fronta

jezik
slovenski

podnapisi
angleški

sinopsis
Leta 1966 je s pomočjo mladinskih brigad, loterijske igre, podpore širše lokalne skupnosti in danes propadlega gradbenega giganta Vegrada v pičlih 50 dneh zraslo 2000 kvadratnih metrov novih razstavnih prostorov. Slovesno odprtje, ki je sledilo, je potekalo pod pokroviteljstvom OZN, katerega ustanovitveni član je bila tudi Demokratična federativna Jugoslavija. Okroglih 20 let od konca velike vojne ter 20 let od zapisa splošne deklaracije človekovih pravic je narekovalo kontekst razstave z naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi.
Preko jugoslovanske ambasade v Damasku so na razstavo prispela tudi štiri dela, ki se v zbirki niso ohranila. Cena: 15 in 25 dolarjev. Naslov: Družina in Delavec. Kakšna je bila ta podoba in kakšno podobo si lahko zamišljamo danes, ko je skoraj pol stoletja od razstave z zemljevida izbrisana Jugoslavija in ko se z zemljevida briše Sirija? Prvo nagrado je prejel švedski umetnik za delo z naslovom Vojna, ki ni le odslikavalo pretekle zgodovine, temveč je opozarjalo na nezamisljivo pretnjo prihodnosti. Obzornik 62 sopostavlja te na videz nepovezane časovne fragmente preteklosti in sedanjosti, da bi v svetu, ki je vse bolj podoben »brezsvetju«, ustvarili novo izkušnjo in poiskali »ustreznejšo« podobo.

O Obzorniški Fronti
Filmski obzornik kot vrsta subverzivne dokumentarno-esejistične filmske prakse je bil v nekdanji Jugoslaviji redka, a nadvse dragocena oblika političnega filma. Z njim so angažirani cineasti v 60. letih sondirali nevralgična območja, ki so se jim vladajoči ideologiji podrejeni medijski pogoni na daleč izogibali. 45 let pozneje se v Sloveniji odpira nova obzorniška fronta političnega filma, ki se ponovno zazira v opustošenja, ki jih tokrat za seboj pušča vihra povampirjenega kapitalizma. Skozi soočenje nekdanjih del z ustvarjalnimi pobudami sedanjosti poskuša Obzorniška Fronta reaktualizirali vprašanje nujnosti angažiranega filmskega žurnalizma v različnih družbeno-političnih konstelacijah.
(Andrej Šprah)

Obzorniška Fronta je neformalen kolektiv ustvarjalcev s področja teorije in umetnosti.
http://www.obzorniska-fronta.si/index.html