Ekipa 2013

Programska ekipa:

Marina Uzelac, Urban Presker, Sofiya Shamanovska, Uroš Krasnik

Organizacijska ekipa:

Uroš Krasnik, Neja Šmid, Franci Zlatar

Informiranje in promocija:

Mateja Prinčič (odnosi z mediji), Tea Pristolič (družabna omrežja), Uroš Krasnik (festivalski dogodki), Marina Uzelac (filmski program), Urban Presker (filmski program)

Tehnična podpora:

Urban Presker in Balazs Kajor

Prevod:

Alenka Medved, Ela Meh, Eva Škodnik

Lektoriranje:

Neja Šmid, Ela Meh, Alenka Medved

Celostna grafična podoba:

Martina Kokovnik Hakl, Drago Mlakar

Fotografska ekipa:

Katja Uran, Matej Pušnik