Ekipa FMF 2023

Koordinatorica festivala:
Marina Uzelac

Programska ekipa:
Marina Uzelac, Petra Meterc, Katarina Rotar, Ana Bajt

Organizacijska ekipa:
Marina Uzelac, Katarina Rotar, Marjeta Lužnik, Jasna Rajnar Petrović

Spletno uredništvo in promocija:
Petra Meterc, Jasna Rajnar Petrović, Katarina Rotar, Teja Props

Celostna grafična podoba:
Martina Kokovnik
+ bold.group

Prevajalci:
Maja Lovrenov
Denis Debevec
Diana Grden
Jasmina Žgank
Andrej Leskovic
Olga Tratar