Ekipa 2022

Programska ekipa:

Marina Uzelac, Petra Meterc, Katarina Rotar

Organizacijska ekipa:
Marina Uzelac, Katarina Rotar, Marjeta Lužnik, Jasna Rajnar Petrović

Spletno uredništvo in promocija:
Petra Meterc, Jasna Rajnar Petrović, Katarina Rotar

Celostna grafična podoba:
Martina Kokovnik Hakl
Drago Mlakar

Prevajalci:
Maja Lovrenov
Denis Debevec
Diana Grden
Jasmina Žgank
Miha Jenko