Ekipa 2014

Programska ekipa:

Marina Uzelac, Urban Presker, Peter Cerovšek, Bojana Bregar, Sofiya Shamanovska

Organizacijska ekipa stranskih dogodkov:

Uroš Krasnik, Neja Šmid, Franci Zlatar, Ceren Karacayir Drobež, Ibrahim Nouhoum

Informiranje in promocija:

Mateja Prinčič, Uroš Krasnik (festivalski dogodki), Marina Uzelac (filmski program), Urban Presker (filmski program)

Spletna promocija:

Sandra Mustač in Tea Pristolič

Tehnična podpora:

Urban Presker, Goran Jakovac, Nejc Habjan

Prevod:

Alenka Medved, Nejc Habjan, Ajda Zupančič, Polona Polc, Maša Dolanc, Daša Pogačnik, Špela Habulin, Meta Jesenko

Lektoriranje:

Neja Šmid

Koordinacija prostovoljcev:

Sofiya Shamanovska

Celostna grafična podoba:

Martina Kokovnik Hakl, Drago Mlakar

Fotografska ekipa:

Ceren Karacayir Drobež