Ekipa 2012

Programska ekipa:

Marina Uzelac, Uroš Krasnik, Franci Zlatar, Duši Kumer, Maja Dolinar

PR in promocija:

Lenka Vojnovič, Uroš Krasnik, Tea Pristolič

Tehnična podpora:

Urban Presker

Novinarji:

Anika Dziewior, Žiga Pavlin, Maja Dolinar

Prevod:

Alenka Medved

Lektura:

Neja Šmid, Joshua Saha

Vizualna podoba:

Martina Kokovnik Hakl, Drago Mlakar

Razvoj spletne strani:

Mario Šolar

Informacijska arhitektura spletne strani

Tea Pristolič

Fotografija:

Kaja Brezočnik, Katja Uran