O festivalu

Slovenska filantropija od leta 2010 svetovni dan beguncev (20. junij) obeležuje s Festivalom migrantskega filma. Letošnji festival, ki bo potekal od 18. do 21. junija v Ljubljani in drugih krajih, v ospredje postavlja aktualne zgodbe, povezane z azilnimi politikami, migracijami in begunstvom. Festival prinaša zgodbe mnogih, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, tiste, ki so pogosto pozabljeni in premalokrat slišani. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov opozarjamo na problematičnost zidu birokracije, varnostnega diskurza, rasizma in ksenofobije, ki se krepijo in kažejo svojo podobo z žicami, rezili, zidovi, taborišči ter smrtonosnimi politikami. Letošnje zgodbe bodo pripovedovale o odločitvah za beg, življenju na poti in (ne)sprejemanju beguncev. Religija, ki jo velikokrat dojemamo kot dejavnik delitve, bo tokrat prikazana kot most, potencialna povezava med kulturami. In ne nazadnje, opozarjamo, da je nujno, da vsem, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, omogočimo dostojno življenje v naši skupnosti in drugod ter pozivamo k skupni angažiranosti in priložnosti za nov začetek tistih, ki jih mnogi puščajo za obzidji, na morju in v nehumanih življenjskih okoliščinah. 

Migracije še nikoli v zgodovini niso bile tako množične kot danes, prav tako število beguncev v svetu nikoli ni bilo tako visoko, kot je v današnjem času. Bolj kot karkoli se kaže potreba po mednarodni solidarnosti. Po podatkih organizacije Amnesty International je skrb za večino beguncev prepuščena predvsem regijam v razvoju, ki skupno skrbijo kar za 86 % vseh beguncev. Evropa, ‘kontinent človekovih pravic’, pa ostaja nema za klice po boljši zaščiti beguncev. Nasprotno, po Evropi se širi strah pred begunci, v političnih in medijskih debatah prevladuje varnostni diskurz, na mejah evropskih držav rastejo zidovi in taborišča, EU pa sklepa izjemno problematične in nehumane dogovore o vračanju beguncev.

V Sloveniji je v letu 2016 za mednarodno zaščito zaprosilo 1308 oseb, status pa je bil priznan 170 osebam. Kljub nizkemu številu beguncev tudi v Sloveniji v javnem prostoru prevladuje predvsem varnostni diskurz in širjenje strahu o migracijah in beguncih, pogosto podprt s ksenofobnimi izjavami politikov. V takšnem ozračju je bila v začetku leta sprejeta novela Zakona o tujcih, ki predvideva možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih -migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo ter tako popolnoma onemogočil dostop do mednarodne zaščite v naši državi, ter je kot tak v nasprotju z Ustavo RS in s številnimi mednarodnopravnimi akti. Hkrati pa Slovenija še vedno ni sprejela ustrezne integracijske strategije, ki bi bila prilagojena novi begunski situaciji. Begunci imajo v Sloveniji tako še vedno težave pri dostopanju do učinkovitega socialnega in zdravstvenega varstva, nastanitve in zaposlitve.

Kljub vsemu naštetemu pa optimizem vlivajo številni posamezniki in skupine, ki so se pripravljene angažirati in graditi odprto, sprejemajočo družbo, ki premošča kulturne in druge razlike. Zahvaljujemo se vsem festivalskim gostom in partnerjem, s katerimi skupaj opozarjamo, ter filmskim ustvarjalcem, ki s svojimi filmi predstavljajo obstoječo realnost in zgodbe ljudi, ki niso grožnja evropski varnosti, pač pa bodo v prihodnje naši novi sosedi, prijatelji, sopotniki in sodelavci.